Årsmøte2011

ÅRSMØTE I ÅS TURNFORENING

TORSDAG 24.03.2011, kl 20.00

 SKOG  OG LANDSKAP , RAVN. 9.

 
Saksliste

1.     Godkjenning av innkalling

2.     Valg av møteleder

3.     Valg av referent og to til å underskrive protokollen

4.     Godkjenning av saksliste

5.     Årsrapport 2010

6.     Innføring av differensiert treningsavgift

7.     Fastsetting av medlemskontingent

8.     Regnskap

9.     Budsjett

10.   Valg

 
Medlemmer og foresatte ønskes velkommen til årsmøtet

 

Comments