Utmelding

Barnet er medlem til det blir meldt ut. Obs! Frist for utmelding, to uker før nytt semester. Utmelding sendes på mail til: styret@asturn.no
Comments