Påmelding og priser

All påmelding skal skje ved elektronisk registrering, 


Eller kopier denne linken over i nettleseren din:
http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=371

Det er viktig at skjemaet blir korrekt utfylt da denne informasjonen danner grunnlag for idrettsforsikring, offentlig stønad og kontakt med foresatte. 

Ås turnforening har følgende regler for påmelding og medlemskap:

1. Påmelding er uforpliktende. Barnet vil bli satt på venteliste til det blir ledig plass (se mer informasjon lengre ned på denne siden)

        
      NB: Når man får  tilbud om plass ønskes svar snarest, og senest innen 2 uker. Hvis man ikke besvarer «tilbud om                    plass», sendes det en ny henvendelse om «tilbud om plass» med datofrist, hvis heller ikke denne besvares ihht                         fristen mister man plassen, og tilbudet går videre til neste på ventelisten.

2. Når barnet blir tilbudt plass og du takker ja til plass, er dette bindende og barnet blir medlem av Ås turnforening. 

3. Barnet er medlem til det blir meldt ut. Utmelding sendes på mail til: styret@asturn.no

4. Det skal betales kontingent så lenge barnet er medlem av turnforeningen, og treningsavgift for påmeldte turnpartier. Kontingent og Treningsavgift refunderes ikke.

Priser
Medlemskontingent pr. år: kr 250
Treningsavgift pr. semester. Vår og høst
Lekeparti 1            kr  750
Lekeparti 2            kr  750
Gøy i gymsal         kr  750
Troppsgymnastikk kr 950
Konkurranseparti   kr 1550

De som konkurrerer må betale årlig konkurranselisens.

Priser f.o.m. 2017:

9-12 år                   kr 200
13 år +                    kr 500
(det året man fyller)


Betaling - VIKTIG !
Faktura med betalingsinformasjon sendes ut automatisk fra medlemsystemet Mysoft og det er kun disse som skal benyttes ved betaling av treningsavgift og medlemskontingent.

Hvem får plass?
Hovedopptak skjer før semesterstart (august/september og desember/januar). Turnere som allerede går på partiene har prioritet, og trenger ikke søke om plass på nytt hvert semester. De som ikke får plass blir satt på venteliste.Dersom det blir ledig plass i løpet av semesteret vil, de som står på venteliste bli tilbudt plass.

Oppstart
Informasjon om semesteroppstart vil bli sendt ut på e-post etter opptak.

Comments