Påmelding og priser

Meld inn barnet ditt ved registrere foresatt og barn(ene) via Norges Idrettsforbund sitt medlemsystem her:Denne informasjonen trenger vi, for den danner grunnlag for idrettsforsikring, offentlig stønad og kontakt med foresatte. 

Ås turnforening har følgende regler for påmelding og medlemskap:

1. Påmelding er uforpliktende. Barnet vil bli satt på venteliste til det blir ledig plass (se mer informasjon lengre ned på denne siden).


2. Når barnet blir tilbudt plass, og du takker ja til plass, er dette bindende, og barnet blir medlem av Ås turnforening. 

3. Barnet er medlem til det blir meldt ut. Utmelding via dette skjemaog frist for utmelding er satt til 10. august for høstsemesteret og 10. januar for vårsemesteret.

4. Det betales kontingent så lenge barnet er medlem av turnforeningen, i tillegg til treningsavgift for påmeldte turnpartier. Kontingent og treningsavgift refunderes ikke.

Priser
Medlemskontingent pr. år: kr 250
Treningsavgift pr. semester. Vår og høst
Lekeparti 1            kr  750
Lekeparti 2            kr  750
Gøy i gymsal         kr  750
Troppsgymnastikk kr 950
Konkurranseparti   kr 1550

De som konkurrerer, må betale årlig konkurranselisens.

Priser f.o.m. 2017:

9-12 år                   kr 200
13 år +                    kr 500
(det året man fyller)


Betaling - VIKTIG !
Faktura med betalingsinformasjon sendes ut automatisk fra medlemsystemet, og det er kun disse som skal benyttes ved betaling av treningsavgift og medlemskontingent. Husk KID!

Hvem får plass?
Hovedopptak skjer før semesterstart (august/september og desember/januar). Turnere som allerede går på partiene, har prioritet og trenger ikke søke om plass på nytt hvert semester. De som ikke får plass, blir satt på venteliste. Dersom det blir ledig plass i løpet av semesteret, vil de som står på venteliste, bli tilbudt plass.

Oppstart
Informasjon om semesteroppstart vil bli sendt ut på e-post etter opptak.

Comments