sommeravslutning

Sommeravslutning 2010

for onsdag – torsdag - fredagspartiene

 

Fredag 11.juni kl 16-18 i Åshallen

 

Program:

kl 16 Turnere fra Lekeparti 2 og Gøy i gymsalen får prøve seg

på trampett, airtrack og tumbling.

 Salg av vaffel, saft, kaffi

kl 17  Oppvisning av de eldste partiene

kl 18  Slutt  - god sommer


Comments