Velkommen til Ås Turnforening

Ås Turnforening drives av engasjerte foreldre gjennom styret i Ås turnforening som frivillig innsats som dugnadsarbeid.
Denne frivillige innsatsen er en svært viktig ressurs for Ås Turnforening, og er helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Det er alltid behov for at flere foreldre engasjerer seg i arbeidet til Ås turnforening slik at de arbeidsoppgaver som skal utføres kan fordeles på flere. 
Dersom du er interessert i å engasjere deg i styrearbeidet så ta gjerne nærmere kontakt om dette, styret@asturn.no.
Frivillig arbeid i Ås Turnforening gir deg en mulighet til å bli kjent med barna, de andre foreldrene og trenerne, og det er sosialt og gøy i tillegg til å gi deg et innblikk i foreningsarbeid. Styrearbeid honoreres med reduserte treningsavgifter for dine barn. Styret velges på årsmøte som avholdes i mars hvert år.

Viktige meldinger
Covid-19 - koronavirus
Vi i turnstyret har vurdert den aktuelle situasjonen og avlyser alle treninger inntil videre. Det gjelder fra og med torsdag 12. mars.

Vi kommer tilbake med opplysninger om oppstart av treninger så fort det ligger an til det. 

Maria Ahlin Moen
Styreleder
Årsmøte
Årsmøtet i Ås Turnforening blir avholdt torsdag 26. mars. Saker som ønskes tatt opp sendes inn til styret innen torsdag 19. mars.Betaling
Betaling uten KID-nummer blir ikke automatisk registrert.
Faktura med betalingsinformasjon sendes ut automatisk fra medlemsystemet Mysoft, og det er kun disse som skal benyttes ved betaling av treningsavgift og medlemskontingent. 

Treningsavgift må betales før første trening grunnet forsikring. Det gis ingen rabatt.

Påmelding
All påmelding skal skje ved elektronisk registrering, benytt følgende link:

Utmelding
Barnet er medlem til det blir meldt ut. Utmelding sendes på e-post til: styret@asturn.no.

Treningstider
vår 2020
gymsalen gamle Åsgård skole
        LP1: Mandag 17:15 - 18:00
        LP2: Mandag 18:15 - 19:00
        GiG: Torsdag 17:45 - 18:45
        Ekstraparti: Torsdag 18:50 - 19:45

Åshallen
Konkurransepartiet: Mandag 17:00 - 18:00
Troppsgymnastikk: Tirsdag 16:15 - 17.45
Troppsgymnastikk: Onsdag 16:30 - 18:00
Konkurransepartiet: Onsdag 18:00 - 20:00
Konkurransepartiet: Fredag 16:00 - 18:00OBS! Trening på mandager for konkurransepartiet er i Labben i ÅshallenĊ
leder Ås Turnforening,
6. aug. 2019, 23:43
Ċ
leder Ås Turnforening,
6. mar. 2017, 11:48
Comments