Velkommen til Ås Turnforening

Ås Turnforening drives av engasjerte foreldre gjennom styret i Ås turnforening som frivillig innsats som dugnadsarbeid.
Denne frivillige innsatsen er en svært viktig ressurs for Ås Turnforening, og er helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Det er alltid behov for at flere foreldre engasjerer seg i arbeidet til Ås turnforening slik at de arbeidsoppgaver som skal utføres kan fordeles på flere. 

Dersom du er interessert i å engasjere deg i styrearbeidet, så ta gjerne nærmere kontakt om dette, styret@asturn.no.
Frivillig arbeid i Ås Turnforening gir deg en mulighet til å bli kjent med barna, de andre foreldrene og trenerne, og det er sosialt og gøy i tillegg til å gi deg et innblikk i foreningsarbeid. Styrearbeid honoreres med reduserte treningsavgifter for dine barn. Styret velges på årsmøte som avholdes i mars hvert år.

Viktige meldinger
Velkommen til turntrening fra mandag 26. april!
Treningstidene er som vanlig, se til høyre på siden. 
Vi begynner å bli vant med rutinene i forbindelse med smittevern og fortsetter med tiltakene vi har laget i samråd med kommuneoverlegen.
Minner om tiltak barna kan gjøre før oppmøte: 
  • Ha hår i strikk, og ta minst mulig i ansiktet.
  • Gå gjerne på toalett hjemme før trening og ev. etter trening.
  • For foreldre minner vi om å holde avstand ved levering og henting.
Det vil ellers være samme rutiner som vi har hatt tidligere med faste gruppeinndelinger, og håndsprit på vei inn og på vei ut fra trening. I tillegg sprites overflater når grupper bytter på utstyr, og mellom ulike treninger. 
Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med styret@asturn.no 
styret

Årsmøte
Velkommen til digitalt årsmøte torsdag 15. april kl 19!
- Forhåndspåmelding med e-post til styret@asturn.no, helst innen tirsdag 13. april. 
Se saksliste og årsmelding i vedlegg under. 

Styret

Følg oss på vår Facebook side! 

Får du mange rare e-poster? 
Vi har som tidligere nevnt, byttet til et nytt medlemssytem (via NIF) med medfølgende babysykdomer. Blant våre utfordringer i dag er at vi har ikke kunnet fakturere ut hverken medlemskontigent eller treningsavgift for denne høst. 
Bente
 er superhelten vår som jobber med mange av utfordringene, og hun har i disse dager sendt ut infomail til mange gjeldende ekstra steg vi må gjøre for å få i gång faktureringen. 

For at vi skal få aktivert fakturaene, så må vi melde deres barn ut og deretter inn igjen i Ås turn. Dere vil motta automatisk e-poster om dette. Barnet er hele tiden med oss i Ås turn og påmeldt partiet som opprinnelig. 

Hvis dere i tillegg mottar e-post fra NIF om å godkjenne medlemsskap i Ås turn, så må dere klikke på godkjenn innen 24 timer. Ellers vil dere motta en ny link noen dager senere.
Faktura vil deretter bli utstedt i løpet av 1-3 dager fra nå.
Beklager at det blir litt ekstra e-poster til dere! Vi håper å snart få ordning på det nya systemet.

Hilsen, styret
Smittevern: Se tiltak i dokument "smittevernstiltak" nederst på siden.
Påmelding
Vi er i overgangen mellom to medlemssystemer, og for tiden skjer påmelding av nye medlemmer via dette skjemaet: Innmelding Ås Turn

Per august 2020 har vi fylt opp partiene våre. Ved ønske om plass til neste semester, send påmelding og barnet vil bli satt på venteliste. Nye opptak skjer i forbindelse med vårsemesteret, januar 2021.

Se mer informasjon under Påmelding og priser.

Utmelding
Barnet er medlem til det blir meldt ut. 
Obs! 
Frist for utmelding:
Høstsemesteret: 10. august
Vårsemesteret:   10. januar 

Utmelding gjøres vi dette skjemat:

Betaling
Faktura for treningsavgift og medlemskontingent vil fra høsten 2020 komme via NIF sitt nye medlemssystem. Utsendelse av fakturaer er litt forsinket. Barnet er påmeldt og alt er i orden, selv om dere ikke har mottatt fakturaen enda. 

Treningstider
vår 2021
gymsalen gamle Åsgård skole
        LP1: Mandag 17:15 - 18:00
        LP2: Mandag 18:15 - 19:00
        GiG: Torsdag 17:45 - 18:45
        Ekstraparti: Torsdag 18:50 - 19:45

Åshallen
Konkurransepartiet: Mandag 16:00 - 17:00
Troppsgymnastikk: Tirsdag 16:15 - 17.45
Troppsgymnastikk: Onsdag 16:30 - 18:00
Konkurransepartiet: Onsdag 18:00 - 20:00
Konkurransepartiet: Fredag 16:00 - 18:00OBS! Trening på mandager for konkurransepartiet er i Labben i ÅshallenĊ
leder Ås Turnforening,
7. apr. 2021, 14:55
Ċ
leder Ås Turnforening,
21. mai 2020, 08:29
Ċ
leder Ås Turnforening,
15. apr. 2021, 13:12
Comments