Styret

Styret i Ås Turnforening 2018

   e-post  Kontaktperson for:
 Leder Astrid Tideman Sørland


 Nestleder               Sigrun Tytlandsvik

 Trenere
 Barneidrettsansvarlig

 Sekretær Torbjørn Wikestad
 Kasserer Ellen Stranderud

 
 Styremedlem Kari Eldorhagen

 Lekeparti 1
 Lekeparti 2
 StyremedlemEllen Mir Weigård Gøy i gymsal
 Ekstraparti
 Styremedlem   Birgitte Mosveen

 Troppsgymnastikk
 Styremedlem 


Bente Aschim

 Konkurranseparti

    
    
Comments