Juleoppvisning 2010

Velkommen til Juleoppvisning

8. desember 2010

kl. 18.00-19.30 i Åshallen

Inngang: Voksne kr. 50,- (kontanter!) Barn gratis.

Ta med familie og venner.

Det blir salg av pølser, brus, kaffe og kaker.

Juleturn 2008 (foto:ØB)

Turnerne møter opp senest kl. 17.45.

Turnerne benytter inngangen på baksiden av hallen, og går til garderoben for sitt parti (lapp på dørene )

Drakter avtales med trenerne på partiet.

For å kunne gjennomføre arrangementet trenger vi hjelp fra foreldre. Se arbeidsliste under. Dersom dere ikke kan stille/levere, så ber vi om at dere skaffer stedfortreder, eller melder tilbake til arrangementkomitè (Eli Øydvin,

tlf. 95 73 93 88 eller Ann Kr. Almås tlf. 415 40 581)

Hilsen, Styret Ås turnforeningen