Vil du være ny hovedtrener i Ås turnforening fra nyttår 2012?

Ås turnforening har ca 150 medlemmer fra 4 år og oppover fordelt på 6 ulike partier. Konkurransepartiet trener 2 dager i uken, ellers har partiene trening 1 gang i uken. Vi har for tiden to hovedtrenere.

Ås turnforening ønsker en selvstendig og pålitelig person som kan være hovedtrener noen ganger i uken, og som kan være med å utvikle foreningens treningsprogram videre. Vi ønsker helst en person med erfaring innenfor troppsgymnastikk og gjerne også turn menn og/eller turn kvinner. Den som søker må ha gjennomført sikringskurs eller forplikte seg til å ta dette ved første anledning.

Dette er en jobb som egner seg utmerket for studenter som tidligere har vært turnere!

Søknad med CV og referanser sendes til styret i foreningen (styret@asturn.no) så snart som mulig.

Styret i Ås turnforening

Mer info om Ås turnforening - fra årsrapporten 2010

Oppfølging av trenere.

Ås turnforening arbeider kontinuerlig med kursing og rekruttering av trenere. Kompetente og

motiverte trenere er en forutsetning for driften av turnpartiene. Hvert parti har hatt både

hovedtrener og hjelpetrenere. I 2010 har det vært 14 trenere i alt. Det har vært 2 trenermøter. I

tillegg til gjensidig informasjon har vi tatt opp tema som trenerrollen og sikkerhet på trening.

På slutten av vår og høstsemester ble det arrangert treneravslutning med pizza og brus.

Aktiviteter på partiene

Treningene har vært den viktigste aktiviteten i 2010. Turnpartiene har hatt trening en gang i

uka. Turnerne på konkurransepartiet hadde også en valgfri trening på fredager våren 2010. Fra

høsten 2010 har konkurransepartiet trent fast to ganger i uka. I februar deltok 25 turnere i

alderen 12-16 år på ungdomstreff på Ski i regi av turnforbundet. 17.mai var Ås turnforening

med i borgertoget for første gang på mange år. På slutten av vårsemesteret arrangerte partiene

sommeravslutninger hvor foreldre også ble invitert. 16.juni ble torsdagspartiene invitert til

Åshallen for å trene og se på en oppvisning av de eldste partiene.

Den tradisjonelle juleavslutningen i desember ble et ordentlig høydepunkt. Her fikk alle

partiene vist seg fram for et stort publikum. Det ble fine oppslag i både Ås avis og ØB.

Stevner

I mai deltok vi på ROLA turnstevne med et rekruttlag og et juniorlag. KM ble arrangert 16

oktober i Holmenhallen i Asker. Der fikk Ås turnforenings juniorlag førsteplass og ble

kretsmestere i tumbling. I tillegg ble det andreplass i trampett. Rekruttlaget gjorde det også

bra i sin klasse med to fjerdeplasser. I november deltok vi med juniorlag og rekruttag på

Buskerudtrampetten i Drammen. Dette er landets største stevne for troppsgymnastikk.