Påmelding og priser

Påmelding

Påmelding til Ås turnforening skjer via Norges Idrettsforbund sitt medlemssystem. 

Følge denne lenken og søk etter 'Ås Turnforening'

https://medlemskap.nif.no/

Etter fullført registrering av foresatt og barn(ene) dere ønsker å melde inn i Ås Turnforening, vil styret melde barn(ene) inn i et av våre turnparti.  


Denne informasjonen trenger vi, for den danner grunnlag for idrettsforsikring, offentlig stønad og kontakt med foresatte. 

Ås turnforening har følgende regler for påmelding og medlemskap:

1. Påmelding er uforpliktende. Barnet vil bli satt på venteliste til det blir ledig plass (se mer informasjon lengre ned på denne siden).

2. Når barnet blir tilbudt plass, og du takker ja til plass, er dette bindende, og barnet blir medlem av Ås turnforening. 

3. Barnet er medlem til det blir meldt ut. Utmelding via dette skjema, og frist for utmelding er satt til 10. august for høstsemesteret og 10. januar for vårsemesteret.

4. Det betales kontingent så lenge barnet er medlem av turnforeningen, i tillegg til treningsavgift for påmeldte turnpartier. Kontingent og treningsavgift refunderes ikke.

Priser

Medlemskontingent pr. år: kr 250

Treningsavgift pr. semester. Vår og høst

Lekeparti 1            kr  750

Lekeparti 2            kr  750

Gøy i gymsal         kr  750

Troppsgymnastikk kr 950

Parkour kr 950

Konkurranseparti   kr 1550

Guttesatsning kr 500

De som konkurrerer, må betale årlig konkurranselisens.

Priser f.o.m. 2017:

9-12 år                   kr 200

13 år +                    kr 500

(det året man fyller)

Betaling - VIKTIG !

Faktura med betalingsinformasjon sendes ut automatisk fra medlemsystemet, og det er kun disse som skal benyttes ved betaling av treningsavgift og medlemskontingent. Husk KID!

Hvem får plass?

Hovedopptak skjer før semesterstart (august/september og desember/januar). Turnere som allerede går på partiene, har prioritet og trenger ikke søke om plass på nytt hvert semester. De som ikke får plass, blir satt på venteliste. Dersom det blir ledig plass i løpet av semesteret, vil de som står på venteliste, bli tilbudt plass. Det er lik pris selv om man ikke deltar hele semesteret vår eller høst. Hvis du melder deg inn utenom hovedopptak og håper på plass, så send en epost i tillegg til for å sjekke om det er ledig med en gang. Send til medlem@asturn.no

Oppstart

Informasjon om semesteroppstart vil bli sendt ut på e-post etter opptak.