Ekstraparti (9 - 13/14 år)

Turnparti for turnere på troppspartiene og de eldste på Gøy i gymsal som ønsker litt ekstra trening.

Det er fokus på:

Styrke, fleksibilitet, grunntrening, terping på øvelser og noe moro/kreativ turning/parcour.