Guttesatsning 2023/2024

Vi har mottatt tilbakemeldinger fra foreldre av gutter på turn som har manglet motivasjon, men egentlig ønsker å fortsette på turn. Foreldre erfarer at utøvere trenger nye utfordringer og kanskje også målsetninger for å oppleve framgang eller innpass på konkurransepartiet.

Dette møter vi i styret og trenerteamet nå med å lansere en ny guttesatsing i Ås turn.

Hva og for hvem?

Guttesatsing er et ekstra tilbud for gutter og ikke-binære utøvere på Troppsparti og Konkurranseparti. Målet er å samle en time ekstra i uka for å trene på ferdigheter, sette konkrete mål og styrke det øvrige tilbudet som turnerne får i det partiet de er med på. Tilbudet vil også formes etter deltakergruppen som blir med, og utøverne selv skal få sjansen til å være med å påvirke hva som kan være motiverende å bruke tiden på.

I tillegg skal Guttesatsingen være en sosial arena som kan skapes både gjennom trening i Åshallen, men også med andre aktiviteter for å bygge både enkeltutøvere og klubben. Vi ønsker å bevare turnere lenge og at gleden for idretten kan få ny gnist.

Når?
Tirsdager fra 17.30 - 18.30 har Guttesatsingen hele turnhallen for seg selv. I tillegg vil det være mulig at oppmøte er ved Åshallen, men at aktiviteten skjer et annet sted.

Pris?

Som et ekstratilbud til den øvrige treningstiden vil deltakelse i Guttesatsingen koste 500,- kr i

halvåret, men være en fullverdig treningsøkt på 1 time i uka.

Påmelding?

For de som ønsker å være med på Guttesatsing denne sesongen kan de sende en e-post til medlem@asturn.no med informasjon om turnutøverens for- og etternavn. Svarfrist innen 1.september. Vi ønsker de som har lyst velkommen til å melde seg på og gleder oss til å skape et nytt tilbud i Ås turnforening fra høsten av.