Konkurranseparti (11-19 år)

Dette er turning for viderekomne turnere. For å begynne på dette partiet stilles det krav til ferdighet og motivasjon.

Det er trening tre ganger i uka og vi deltar også i lagkonkurranser i troppsgymnastikk på kretsnivå og på nasjonale stevner.

Treningen består av tre hoveddeler: oppvarming, hoveddel og avslutning.

Oppvarmingen består av forskjellige leker eller aktiviteter som både er morsomme, lærerike og gjør barna klare for trening.

Hoveddelen består av turn på trampett, tumbling og airtrack. Hva de enkelte utøverne gjør på apparatene varierer litt etter

nivået på gymnastene. I tillegg til grunnleggende turn trener vi på mer avansert turn, som salto med skru, salto-rulle,

dobbelt salto, stift, araber flikk-flakk og overslag på hest. Vi trener også på kombinasjoner av forskjellige momenter.

Avslutning består av styrke og uttøying.

Vi legger vekt på trivsel, sikkerhet og kvalitet i treningen.