Lekeparti 1 (5-6 år)

Dette er turning for jenter og gutter i alderen 5-6 år.

Som oppvarming har vi forskjellige leker: Bjørnen sover, Haien kommer! og andre.

Vi trener på å slå hjul, rulle på matter og hopp på trampett. Noen starter også med salto.

Til avslutning har vi leker og tøying.