Parkour 2023/2024

Etter påtrykk fra flere hold ønsker vi å starte opp et lokalt tilbud i en annen gren innen turngymnastikk - parkour. Parkour er en aktivitet der utøverne bruker ulike teknikker, for eksempel klatring, løping, hopping og balansering, for å komme seg fra et punkt til et annet. Navnet parcours kommer fra fransk og betyr nettopp “vei” eller “reise”.Parkour omtales både som en aktivitet, bevegelse og livsstil. Utøverne kalles traceurs, og benytter seg av fysiske hinder som dukker opp underveis, som benker, trær, tak, gelendre, steiner og trapper, for å komme seg mest mulig effektivt frem. I stilen freerunning legges det mer vekt på triks og akrobatikk, men ordene 'parkour' og 'freerunning' brukes ofte om hverandre.

Oppstart
Dette er altså en aktivitet som har oppstått utendørs, som vi nå vil teste i fasilitetene inne og rundt i vår nye turnhall i Åshallen. Det er et nytt tilbud i vår klubb og våre trenere skal delta på kurs for faglig påfyll og inspirasjon gjennom Norges gym- og turnforbund tidlig i høst. Parkour har fått treningstid i turnhallen i Åshallen på tirsdager i tidsrommet 18.30-20.00. Vi håper å ha et fulltallig trenerteam i september og starte opp treninger fra da. 

Målgruppe
Det vil bli prøvd ut med ulike hindre og løyper, samt øving på landinger og etter hvert triks. I lansering av tilbudet vil det være inntil 20 plasser i en bred målgruppe mellom 8 og 15 år. Så vil vi vurdere og evaluere hvordan vi kan justere og eventuelt utvide tilbudet ved behov.

Påmelding
Om du allerede er medlem i Ås turn kan du melde din interesse til å være med på det første partiet med parkour i Ås turn til medlem@asturn.no. Skriv “påmelding parkour” i emnefeltet. Send en mail med fullt navn og fødselsdato til utøveren, samt kontaktinformasjon med mail og telefon til foresatte.

Om du ikke er medlem i Ås turn fra tidligere må du først melde deg inn i Ås turnforening. Dette gjøres via Norges idrettsforbund - les mer her. Deretter må du sende e-post til medlem@asturn.no. Skriv “påmelding parkour” i emnefeltet. Send en mail med fullt navn og fødselsdato til utøveren, samt kontaktinformasjon med mail og telefon til foresatte.