Troppsgymnastikk

Hva er Troppsgymnastikk

Troppsgymnastikk er delt inn i 2 grener; Nasjonale klasser og Teamgym.

Ås turnforening deltar i konkurranser med Nasjonale klasser i øvelsene trampett og tumbling.

Nasjonale klasser

Består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling.

Det er separate konkurranser i hver øvelse (enkeltapparater). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster - bare jenter,

bare gutter eller en mix av begge kjønn. Jenter, gutter eller mix konkurrerer mot hverandre i samme apparat/øvelse.

Aldersklassene er inndelt i rekrutt, junior og senior. Det arrangeres lokale, regionale og nasjonale konkurranser i nasjonal klasse.

Rekrutt er alderen 11-13 år, mens junior er 13-18 år. Senioralder fra om det året du fyller 16 år. Det er ”overlappingsår”, dvs. at en utøver som er 13 år (det året han/hun fyller 13 år) kan konkurrere både i rekrutt og juniorklassen.

I enkelte områder arrangerer man også konkurranser i BBB. Dvs. utøverne må være over 8 år og troppen får ikke karakter, men bra, bedre eller best.

Litt om apparatene/øvelsene

I tumbling

utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virositet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre.

Tumbling er en 13-15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

I trampett

utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virositet og progresjon i vanskelighet.

Trampett er en ”minitrampoline” med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter.

I frittstående

utfører gymnastene et program uten håndapparater til musikk. Programmet skal inneholde gymnastiske elementer (for eksempel hopp/sprang, piruetter, sving, balanse, bølger). Det skal også inneholde akrobatiske elementer (for eksempel hjul, håndstående, stift, flikk-flakk, salto). Det skal legges vekt på dynamikk i utførelsen av elementene og programmet skal inneholde formasjonsendringer, forflytninger og tempovekslinger.

Frittståendeprogrammet utføres på et teppe som er 14 x 20 meter og 3,5 cm tykt.

Reglement for konkurranser i Troppsgymnastikk - Norges Gymnastikk og Turnforbund

Teknisk komité har revidert reglementet i troppsgymnastikk - gjeldende fra 1. februar 2013 - Se endringer her