Troppsgymnastikk (9-14 år)

Dette er turning for jenter og gutter i alderen 9-14 år.

Dette partiet driver med turn på et mer seriøst nivå enn de yngre partiene.

Treningen består av tre hoveddeler:

Oppvarmingen består av forskjellige leker eller aktiviteter som både er morsomme, lærerike

og gjør barna klare for trening.

Hoveddelen består av turn på trampett, tumbling og airtrack.

Hva de enkelte utøverne gjør på apparatene varierer litt etter nivået på gymnastene. Barna lærer seg

grunnleggende turn, før de går videre på mer avansert turn, som saltoer, stift og flikk-flakk.

Avslutning består av styrke og uttøying.

Det forventes det at barna er motiverte og vil lære seg turn. Det er ingen nivåkrav for å begynne på dette partiet.

Barn som er motiverte og viser gode ferdigheter på dette partiet kan gå videre til neste parti, konkurransepartiet.

Troppsgymnastikk er delt i to like partier med ulike treningstider. Det er ingen forskjell på partiene, og barna har tilhørighet til bare ett av partiene.