Ekstrajobb som turntrener?

Ås turnforening har turnere fra 5 til 19 år.

Trenere må selv ha turnerfaring. For trenere på konkurransepartiet, er det også fint om trenerne har anledning til å reise på konkurranser.

Vi er også interessert i å komme i kontakt med trenere som kan være vikarer på de ulike partiene.

Alle turnpartiene har trening om ettermiddagene, i Åshallen og i gymsalen på Åsgård skole.

For mer informasjon, ta kontakt med styret@asturn.no, eller nestleder/trenerkontakt Ivy Lotarev, nestleder@asturn.no.