Krav om politiattest

Krav om politiattest i Ås turnforening

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Ås turnforening blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Ansvarlig fra Styret:

Styret

Innhenting:

Ås Turnforening skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema, gi dette til søkeren, deretter skal søkeren selv skal søke om attest. Det er søkere over 18 år som kan søke om attest elektronisk på nettet. Søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.

Hva skal søkeren gjøre?

De skal logge seg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. (Stort sett med samme teknikk som når en logger seg inn på en nettbank.)

Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra Ås Turnforening)

Laste opp en bekreftelse av formål som en har fått fra Ås Turnforening.

Vente på svar

Fremvise politiattesten til Lene Cortes i Ås Turnforening

Hvilken lovhjemmel har idretten?

I skjemaet som skal bekrefte behovet for politiattest, skal Ås Turnforening fylle ut lovhjemmel. Det har det ikke vært behov for tidligere. Idretten har to forskjellige lovhjemmel å referere til:

Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Politiregisterforskriften § 34-13, jf. politiregisterloven § 39 første ledd.

For personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen

Styret i Ås turnforening