Velkommen til Ås Turnforening

Ås Turnforening drives av engasjerte foreldre gjennom styret i Ås turnforening som frivillig innsats som dugnadsarbeid.
Denne frivillige innsatsen er en svært viktig ressurs for Ås Turnforening, og er helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Det er alltid behov for at flere foreldre engasjerer seg i arbeidet til Ås turnforening slik at de arbeidsoppgaver som skal utføres kan fordeles på flere. 

Dersom du er interessert i å engasjere deg i styrearbeidet, så ta gjerne nærmere kontakt om dette, styret@asturn.no.
Frivillig arbeid i Ås Turnforening gir deg en mulighet til å bli kjent med barna, de andre foreldrene og trenerne, og det er sosialt og gøy i tillegg til å gi deg et innblikk i foreningsarbeid. Styrearbeid honoreres med reduserte treningsavgifter for dine barn. Styret velges på årsmøte som avholdes i mars hvert år.

Viktige meldinger
Oppstart etter Covid-19
Vi er glade for å kunne tilby turntreninger til alle våre turnere fra og med mandag 25. mai. 

Foruten at Ekstrapartiet utgår og at vi deler Gøy i Gymsal i to, blir gruppene og treningstidene de samme som før.

Gøy i Gymsal Torsdager
Født 2012: 17.45-18.40
Født 2011: 18.50-19.45

Se tiltak for smittevern som ligger som dokument nederst på siden, det samme er sendt i e-post til alle foreldre, og som også ligger på vår Facebook-side: Ås turn.


Årsmøte
Velkommen til årsmøtet i Ås Turnforening, tirsdag 9. juni kl. 19. Vi møtes ved porten til Moerlia Barnehage, i krysset mellom Furuveien og Bjørkeveien. Se vedlagt saksliste. Betaling
Betaling uten KID-nummer blir ikke automatisk registrert.
Faktura med betalingsinformasjon sendes ut automatisk fra medlemsystemet, og det er kun disse som skal benyttes ved betaling av treningsavgift og medlemskontingent.

Treningsavgift må betales før første trening grunnet forsikring. Det gis ingen rabatt.

Påmelding
Vi er i overgangen mellom to medlemssystemer, og for tiden skjer påmelding av nye medlemmer via mail. Send barnets navn og fødselsdato sammen med kontaktinformasjon til foresatte til styret@asturn.no

Se mer informasjon under Påmelding og priser.

Utmelding
Barnet er medlem til det blir meldt ut. Utmelding sendes på e-post til: styret@asturn.no.

Treningstider
vår 2020
gymsalen gamle Åsgård skole
        LP1: Mandag 17:15 - 18:00
        LP2: Mandag 18:15 - 19:00
        GiG: Torsdag 17:45 - 18:45
        Ekstraparti: Torsdag 18:50 - 19:45

Åshallen
Konkurransepartiet: Mandag 17:00 - 18:00
Troppsgymnastikk: Tirsdag 16:15 - 17.45
Troppsgymnastikk: Onsdag 16:30 - 18:00
Konkurransepartiet: Onsdag 18:00 - 20:00
Konkurransepartiet: Fredag 16:00 - 18:00OBS! Trening på mandager for konkurransepartiet er i Labben i ÅshallenĊ
leder Ås Turnforening,
2. jun. 2020, 13:52
Ċ
leder Ås Turnforening,
21. mai 2020, 08:29
Ċ
leder Ås Turnforening,
6. mar. 2017, 11:48
Comments