Velkommen til Ås Turnforening

Ås Turnforening drives av engasjerte foreldre gjennom styret i Ås turnforening som frivillig innsats som dugnadsarbeid.
Denne frivillige innsatsen er en svært viktig ressurs for Ås Turnforening, og er helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Det er alltid behov for at flere foreldre engasjerer seg i arbeidet til Ås turnforening slik at de arbeidsoppgaver som skal utføres kan fordeles på flere. 

Dersom du er interessert i å engasjere deg i styrearbeidet, så ta gjerne nærmere kontakt om dette, styret@asturn.no.
Frivillig arbeid i Ås Turnforening gir deg en mulighet til å bli kjent med barna, de andre foreldrene og trenerne, og det er sosialt og gøy i tillegg til å gi deg et innblikk i foreningsarbeid. Styrearbeid honoreres med reduserte treningsavgifter for dine barn. Styret velges på årsmøte som avholdes i mars hvert år.

Viktige meldinger

Følg oss på vår Facebook side! 


Smittevern: Se tiltak i dokument "smittevernstiltak" nederst på siden.
Påmelding
Vi er i overgangen mellom to medlemssystemer, og for tiden skjer påmelding av nye medlemmer via mail. Send barnets navn og fødselsdato sammen med kontaktinformasjon til foresatte til styret@asturn.no. Per august 2020 har vi fylt opp partiene våre. Ved ønske om plass til neste semester, send påmelding og barnet vil bli satt på venteliste. Nye opptak skjer i forbindelse med vårsemesteret 2021.

Se mer informasjon under Påmelding og priser.

Utmelding
Barnet er medlem til det blir meldt ut. Obs! Frist for utmelding, to uker før nytt semester. Utmelding sendes på e-post til: styret@asturn.no.

Betaling
Faktura for treningsavgift og medlemskontingent vil fra høsten 2020 komme via NIF sitt nye medlemssystem. Utsendelse av fakturaer er litt forsinket. Barnet er påmeldt og alt er i orden, selv om dere ikke har mottatt fakturaen enda. 

Treningstider
høst 2020
gymsalen gamle Åsgård skole
        LP1: Mandag 17:15 - 18:00
        LP2: Mandag 18:15 - 19:00
        GiG: Torsdag 17:45 - 18:45
        Ekstraparti: Torsdag 18:50 - 19:45

Åshallen
Konkurransepartiet: Mandag 16:00 - 17:00
Troppsgymnastikk: Tirsdag 16:15 - 17.45
Troppsgymnastikk: Onsdag 16:30 - 18:00
Konkurransepartiet: Onsdag 18:00 - 20:00
Konkurransepartiet: Fredag 16:00 - 18:00OBS! Trening på mandager for konkurransepartiet er i Labben i ÅshallenĊ
leder Ås Turnforening,
2. jun. 2020, 13:52
Ċ
leder Ås Turnforening,
21. mai 2020, 08:29
Ċ
leder Ås Turnforening,
6. mar. 2017, 11:48
Comments