Medlemskap

Påmelding til Ås turnforening skjer via klubbens medlemssystem Spond. Medlemskapet synkroniseres automatisk med Norges Idrettsforbund (NIF).

Hvem får plass?

Partiene oppdateres før semesterstart (august/september og desember/januar). Turnere som allerede går på partiene har prioritet og trenger ikke søke om plass på nytt hvert semester. De som ikke får plass blir satt på venteliste. Dersom det blir ledig plass i løpet av semesteret vil de som står på venteliste bli tilbud plass. Det er lik pris selv om man ikke deltar hele semesteret vår eller høst. Det er også mulig å melde seg på utenom hovedopptaket og hvis det er ledig plass kommer man rett inn.

Oppstart

Informasjon om treningstider, arangementer, etc blir kunngjort i Spond.

Bli medlem

Både barn og voksne kan være medlem i klubben. Barn kan påmeldes direkte til det partiet som de skal begynne på. Voksne støttemedlemmer er også hjertelig velkommen og kan melde seg inn i Ås turnforening (uten parti).

Når du er registrert som medlem mottar du en e-post som bekrefter registreringen. Etter at innmeldingen er behandlet av medlemsansvarlig i Ås turn vil du også motta en bekreftelse per e-post med generell informasjon.

Velkommen til Ås turn!

Klikk her for å komme direkte til innmeldingsskjemaet i Spond.

Utmelding

Barnet er medlem til det blir meldt ut. Frist for utmelding er:

Vårsemesteret: 15. desember

Høstsemestret: 15. juni

Utmelding gjøres via dette skjemaet:

Utmeldingsskjema

Priser

Medlemskontingenten på 300 kroner inkluderer medlemskap i Norges Idrettsforbund (NIF) og faktureres årlig sammen med treningsavgift for vårsemesteret. Kontingenten dekker utøverforsikring og det er derfor svært viktig at denne er betalt. Medlemmer uten betalt kontingent får ikke delta på trening eller konkurranser.

Treningsavgiften varierer for hvert parti avhengig av antall trenere og antall treninger per uke. Dette er kostnader som går til lønn og nødvendig kurs/utdanning til foreningens trenerkorps.

De som konkurrerer må betale årlig konkurranselisens og prisen er avhengig av alder.

Priser

Medlemskontingent: kr 300 Foreldre & barn: kr 650

Lekeparti: kr 900 Gøy i gymsal: kr 900

Troppsgymnastikk: kr 1200 Parkour: kr 1200

Guttesatsning: kr 650 Konkurranseparti: kr 2100

Konkurranselisens 9 - 12 år: kr 200 Konkurranselisen 13 år+: kr 500