Utmelding

Utmelding

Barnet er medlem til det blir meldt ut. Obs! Frist for utmelding:

Høstsemesteret: 10. juni

Vårsemesteret: 10. desember

Meld ut barnet ditt ved å fylle ut dette skjemaet.