Årsmøte i Ås turnforening 20. mars

Dato publisert: 13. mars 2024

Ås turn gjennomfører årsmøte i Åshallen 20. mars kl 18:00. Alle medlemmer av Ås turnforening er hjertelig velkommen til å delta. Innkalling med saksliste er tilgjengelig under siden Årsmøte

Nytt tilbud for de yngste (FULLTEGNET)

Dato publisert: 5. mars 2024

NB: Dette tilbudet er nå fulltegnet. Det har vært voldsom interesse og Ås turnforening vil vurdere om vi kan øke kapasiteten etter sommeren for å kunne møte behovet slik at flest mulig får anledning til å delta. Følg med for mer informasjon.

Ås turnforening lanserer nå foreldre og barn - trening. Dette vil være et tilbud for aldersgruppen 2-6 år ifølge med voksne. Våre trenere vil være instruktører for et opplegg med gymlek/allidrett med fokus på turn og basisferdigheter. Dette er øvelser og aktiviteter som tar utgangspunkt i gymnastikk- og turnøvelser og vil gi god grunntrening for alle idretter. Øvelsene vil være tilpasset til aldersgruppen og nivå, og vil også kunne bli en fysisk økt for de voksne som er med.

Aktivitetene vil bestå av: 

Hovedmålet er å tilrettelegge for idrettsglede i et miljø som gir barna stort spillerom for utforskning og eksperimentering i trygge omgivelser. Her kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Instruktør veileder og styrer timen, men foresatte/ de voksne har ansvaret for å tilpasse aktiviteten og følge eget barn gjennom økten. Her anbefaler vi alle fremmøtte å stille i treningsklær - det er mulighet til å bli svett også for de voksne.  Barna får også øve på å følge instrukser og delta på aktiviteter uten foresatte. Her kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek etter alder i grupper basert på de fremmøtte.

Det vil tilbys foreldre og barn-trening  på søndager i tidsrommet 11.00-13.00. Deltakerne møter opp til felles oppstart og kan vurdere selv hvor lenge de vil holde på fra gang til gang. Dette tror vi kan være et tilskudd til familieprogrammet i helgen. Hver voksen kan komme sammen med inntil 3 barn. 

Datoer for våren vil være: 10.03, 14.04, 05.05 og 02.06


Pris per deltaker er 350,- kr for deltakelse på alle samlinger dette semesteret våren 2024. Dette dekker både treningstilbudet og forsikring. I tillegg må alle deltakere i Ås turn være medlemmer. Medlemsavgift koster 250,- pr år.  Totalsum ved innmelding er derfor 600,- kroner per barn.


Påmelding skjer via vårt medlemssystem Spond.


Ås turn deltar på Opplandspokalen

Dato publisert: 25. februar 2024

Konkurransepartiet har fått plass og deltar på Opplandspokalen i april. Mer informasjon tilgjengelig i Spond.

Oppdaterte nettsider

Dato publisert: 25. februar 2024

Ås turn har oppdatert nettsidene sine med nytt utseende og oppdatert innhold.