Om Ås turn

Ås turnforening er et selvstendig idrettslag i Ås kommune og har en historie helt tilbake til 1937. Idrettslaget er foreldredrevet av et styre bestående av foreldre og er sammensluttet i Ås idrettsråd og er organisert i Norges Gymnastikk- og turnforbund. Det er ca. 250 aktive deltakere i Ås turnforening fordelt på ulike partier fordelt på turn- og troppsgymnastikk og parkour.

Alle treninger i Ås turn gjennomføres med utgangspunkt av egen turnhall  i Åshallen. Vi tilbyr gruppetrening i turn i aldersspenn fra 5 -19 år fordelt etter alder og gradvis progresjon etter nivå og ferdigheter. Det er opprykk fra et parti til et annet ved semesteroverganger ved sommerferie og ved nyttår. Deltakere blir kontaktet ved opprykk og en deltaker blir ofte flyttet opp sammen med minst en annen fra det partiet man har deltatt på.

Vi har mange unge trenere som har sin første jobb i Ås turnforening. Det er vi stolte av og er en oppgave vi tar på alvor. Majoriteten av vårt trenerteam er rekruttert fra egen klubb og vi har stillinger ute ved behov og heldigvis godt tilfang av dyktige fagfolk som studerer ved NMBU. Alle våre turnpartier har en erfaren hovedtrener og et team sammensatt etter størrelse og behov for gruppen de skal være trener for.  Alle våre trenere har sikringskurs, aktivitetslederkurs og tilbys ulike steg innenfor NGTF trenerstige, som klubben betaler for.

Våre grupper
Lekeparti 1 (5-6år) og Lekeparti 2 (6-7 år) er våre yngste deltakere. Disse treningene inneholder lek til turn hvor enkle øvelser gjennomføres. Treningstid 45 min per uke.

Gøy i gymsal (7-9 år) er neste nivå og her er partiet delt opp i to grupper da det er en stor gruppe. Her øves det på grunnleggende ferdigheter og kroppsbeherskelse. Treningstid 45 min per uke.

Troppsgymnastikk (9-16 år) er et tilbud man kan trene på så lenge man ønsker at turn skal være en aktivitet en dag i uken og kanskje kombinere med andre aktiviteter. Her jobber deltakerne aktivt med turnøvelser på trampett, tumbling og frittståendegulv i grupper. Deltakerne følges opp for å trene på det de ferdighetene de er motivert for og bør være klare for, om de ønsker å jobbe seg videre til konkurransepartiet. Treningstid 1,5 timer per uke.

Konkurransepartiet (8-19 år) er delt inn i rekrutt og junior. Denne gruppen jobber aktivt med ferdigheter på konkurransenivå på trampett, tumbling og fritrstående. Treninger består av klassiske øvelser og kjente turnferdigheter som kan gjennomføres på ulike serier. I tillegg jobbes det aktivt med styrke, balanse, egenvurdering og målsetning for progresjon for den enkelte. Det er denne gruppen som deltar på konkurranser på vegne av klubben og vi melder på tropp eller alder, ferdigheter og kjønnsfordeling. Ås turn har eget draktsett til konkurransepartiet som deltakerne låner så lenge de er aktive i klubben. Treningstid 6 timer per uke.

Parkour tilbys i 2 ulike partier på parkour fordelt på alder og nivå fra 8-19 år. Her er det noen elementer fra turn, freerun og tricking. Treningene skjer primært innendørs men og så ute, i sitt rette element. Det er både terping på styrke, spenst, kroppsbeherskelselse og masse lek. Her er det både hinderløyper, utfordringer og konkurranseelementer med tidtaking. Treningstid 1,5 time per uke.

Guttesatsing (8-19 år) er et ekstraparti som Ås turn har valgt å starte for å holde flere eldre gutter i klubben lengre. Dette partiet har fokus på å øke ferdigheter og jobbe med triks, samtidig som det å bygge et sunt treningsmiljø for en periode hvor det er høyt frafall fra turn på denne aldersgruppen.  Treningstid 1 time per uke.

Vi utvikler stadig turnforeningen etter ønsker og behov i vårt lokalsamfunn. Nye tilbud kan dermed dukke opp.