Oppvisning

Ås turnforening gjennomfører to store turnoppvisninger hvert år hvor alle våre medlemmer får anledning til å vise frem hva de har lært og hva de kan til foreldre, søsken, besteforeldre og andre som er interessert. Juleoppvisningen er som regel rundt månedsskifte november/desember, mens sommeroppvisningen gjennomføres i juni.

Det er alltid god stemning og flotte prestasjoner under turnoppvisningene. I tillegg er de ved siden av kontingent og treningsavgift foreningens hovedinntektskilde og er derfor viktig for å kunne opprettholde en god økonomi i Ås turn.

Sommeroppvisning 2024 gjennomføres 9. juni. Mer informasjon er tilgjengelig i Spond.