Styret i Ås turn 2024

Leder - Ingvild Storvoll

Trenerkontakt - Helene Opedal

Kasserer - Solveig Bugge Sveri

Medlemsansvarlig - Anna Nordby

Arrangementsansvarlig - Anders Tronbøl

It-ansvarlig - Eivind Hannestad

Bli med i styret

Frivillig arbeid i Ås Turnforening gir deg en mulighet til å bli kjent med barna, de andre foreldrene og trenerne, og det er sosialt og gøy i tillegg til å gi deg et innblikk i foreningsarbeid. Styrearbeid honoreres med reduserte treningsavgifter for dine barn. Styret velges på årsmøte som avholdes i mars hvert år. Foreningen er medlem i NIF (Norges Idrettsforbund).


Ås Turnforening drives av engasjerte foreldre gjennom styret i Ås turnforening som frivillig innsats som dugnadsarbeid.

Denne frivillige innsatsen er en svært viktig ressurs for Ås Turnforening, og er helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Det er alltid behov for at flere foreldre engasjerer seg i arbeidet til Ås turnforening slik at de arbeidsoppgaver som skal utføres kan fordeles på flere. Styrearbeid honoreres med reduserte treningsavgifter for dine barn. Styret velges på årsmøte som avholdes i mars hvert år. Foreningen er medlem i NIF (Norges Idrettsforbund).

Dersom du er interessert i å engasjere deg i styrearbeidet, så ta gjerne nærmere kontakt om dette, styret@asturn.no.