Velkommen til Ås Turnforening

Ås Turnforening drives av engasjerte foreldre gjennom styret i Ås turnforening som frivillig innsats som dugnadsarbeid.

Vi organiserer turntreninger for barn i Ås og omeng i aldersgruppen 5-19 år. Barna fordeles mellom våre turnpartier; Lekeparti 1 (5-6 år) , Lekeparti 2 (6-7 år), Gøy i gymsal (7-9 år), Troppspartiene (9 - 14 år) og Konkurransepartiet 9-19 år).


Følg oss på vår Facebook side!

Viktige meldinger!

Venter du svar på påmelding?

Hvis du har meldt inn barn og ikke fått bekreftelse på tildelt plass nå i januar 2022. Send epost med barnets navn til medlem@asturn.no

Velkommen til turntreningene!

Vi begynner å bli vant med rutinene i forbindelse med smittevern og fortsetter med tiltakene vi har laget i samråd med kommuneoverlegen.

Minner om tiltak barna kan gjøre før oppmøte:

    • Ha hår i strikk, og ta minst mulig i ansiktet.

    • Gå gjerne på toalett hjemme før trening.

    • For foreldre minner vi om å holde avstand ved levering og henting.

Det vil ellers være samme rutiner som vi har hatt tidligere med faste gruppeinndelinger, og håndsprit på vei inn og på vei ut fra trening. I tillegg sprites overflater når grupper bytter på utstyr, og mellom ulike treninger.

Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med styret@asturn.no

styret

Smittevern: Se tiltak i dokument "smittevernstiltak" nederst på siden.

Følg oss på vår Facebook side!

Treningstider

Vår 2022


Brønnerud Skole

Lekeparti 1: Mandag 17:15 - 18:00

Lekeparti 2: Mandag 18:15 - 19:00

Gøy i Gymsal: Torsdag 18:00 - 19:00


Åshallen

Troppsgymnastikk: Tirsdag 16:15 - 17.45

Troppsgymnastikk: Onsdag 16:30 - 18:00

Konkurransepartiet: Onsdag 18:00 - 20:00

Konkurransepartiet: Fredag 16:00 - 18:00


Gymsal Ås Ungdomsskole

Konkurransepartiet: Mandag 16:00-17:00


Påmelding

Påmelding til Ås turnforening skjer via Norges Idrettsforbund sitt medlemssystem.

Følge lenken og søk etter 'Ås Turnforening'

Etter fullført registrering av foresatt og barn(ene) dere ønsker å melde inn i Ås Turnforening, vil styret melde barn(ene) inn i et av våre turnparti.

Se mer informasjon under Påmelding og priser.

Utmelding

Barnet er medlem til det blir meldt ut.

Obs! Frist for utmelding:

Høstsemesteret: 10. juni

Vårsemesteret: 10. desember

Utmelding gjøres vi dette skjemat:

Utmelding Ås Turn

Betaling

Faktura for treningsavgift og medlemskontingent vil fra høsten 2020 komme via NIF sitt nye medlemssystem.

Bli med i Styret!

Frivillig arbeid i Ås Turnforening gir deg en mulighet til å bli kjent med barna, de andre foreldrene og trenerne, og det er sosialt og gøy i tillegg til å gi deg et innblikk i foreningsarbeid. Styrearbeid honoreres med reduserte treningsavgifter for dine barn. Styret velges på årsmøte som avholdes i mars hvert år. Foreningen er medlem i NIF (Norges Idrettsforbund).


Ås Turnforening drives av engasjerte foreldre gjennom styret i Ås turnforening som frivillig innsats som dugnadsarbeid.

Denne frivillige innsatsen er en svært viktig ressurs for Ås Turnforening, og er helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Det er alltid behov for at flere foreldre engasjerer seg i arbeidet til Ås turnforening slik at de arbeidsoppgaver som skal utføres kan fordeles på flere. Styrearbeid honoreres med reduserte treningsavgifter for dine barn. Styret velges på årsmøte som avholdes i mars hvert år. Foreningen er medlem i NIF (Norges Idrettsforbund).

Dersom du er interessert i å engasjere deg i styrearbeidet, så ta gjerne nærmere kontakt om dette, styret@asturn.no.