Velkommen til Ås Turnforening

Ås turn søker hjelpetrener til konkurransepartiet!

Ås turn har en ledig plass som hjelpetrener på konkurransepartiet. Mer informasjon her.


Guttesatsning i Ås turn

Høsten 2023 vil Ås turn tilby en ekstra satsning for gutter på tropp- og konkurransepartiet. Målet er å motivere flere gutter til å fortsette på turn gjennom nye utfordringer og ekstra veiledning. 

Satsningen utgjøres av en time ekstra trening per uke hvor det skal trenes på ferdigheter, settes konkrete mål og på denne måten styrke det øvrige tilbudet som turnerene får i det partiet de deltar på til vanlig.

Påmelding sendes til medlem@asturn.no. Skriv "påmelding guttesatsning" i emnefeltet.

Mer informasjon er tilgjengelig her.

Ås turn starter med parkour

Ås turn vil fra september 2023 tilby parkour. Tilbudet er nytt i klubben og trenerne våre skal delta på kurs ila. høsten i regi av Norges gym- og turnforbund for faglig påfyll og inspirasjon.

I første omgang vil det være inntil 20 plasser i en bred målgruppe mellom 8 og 15 år.

Om dette høres spennende ut kan påmelding sendes til medlem@asturn.no. Skriv "påmelding parkour" i emnefeltet.

Mer informasjon er tilgjengelig her

Ås turn søker flere trenere!

Ås turn har ledige plasser i trenerstaben fra august 2023. Som trener i Ås turn jobber du i trenerteam på faste partier sammen med 5 - 7 andre trenerkollegaer. 

Fra august ønsker Ås turn å tilby Parkour som et nytt treningstilbud og i den anledning søkes også hovedtrener for parkourpartiet. Les mer her

Treningssted: Turnhallen og styrkerom i nye Åshallen

Turnhallen ligger i den nye Åshallen, ved Ås videregående skole. Gå inn hovedinngangen til hallen og fortsett rett frem til inngangen til turnhallen.

Adressen er Gamle Hogstvetvei 3, 1431 Ås.

Søk om stipend fra Ås kommunes fritidskasse

Ingen barn og unge skal måtte gi opp drømmene sine. Nå kan du søke om stipend fra Fritidskassa!

Fritidskassa skal bidra til å bekjempe utenforskap blant barn og unge (til og med fylte 18 år) ved å gi flere muligheten til å delta i fritidsaktiviteter.

Forenings- og lagstipendet er for lag og foreninger som søker om stipend for et medlem. Individstipendet er for foresatte som søker om stipend for sitt barn.

Mer informasjon her.

Bestill Ås Turn treningsjakker 

Fyll ut dette skjemaet for å bestille treningsjakke fra Ås Turn. Jakkene er svart og blå.

Ås Turnforening drives av engasjerte foreldre gjennom styret i Ås turnforening som frivillig innsats som dugnadsarbeid.

Vi organiserer turntreninger for barn i Ås og omeng i aldersgruppen 5-19 år. Barna fordeles mellom våre turnpartier; Lekeparti 1 (5-6 år) , Lekeparti 2 (6-7 år), Gøy i gymsal (7-9 år), Troppspartiene (9 - 14 år) og Konkurransepartiet 9-19 år). 

Treningstider

Høst 2023


Turnhallen i den nye Åshallen

        Lekeparti 1: Mandag 16:15 - 17:00

        Lekeparti 2: Mandag 17:15 - 18:00

        Gøy i Gymsal 1: Torsdag 16:15- 17:00

Gøy i Gymsal 2: Torsdag 17:15- 18:00

Troppsgymnastikk: Tirsdag 16:15 - 17.30

Troppsgymnastikk: Onsdag 16:15 - 17:30

Konkurransepartiet: Mandag (frittstående) 18:00 - 19:00

Konkurransepartiet: Onsdag 17:30 - 19:30

Konkurransepartiet: Fredag 16:15 - 18:00

Guttesatsing: Tirsdag 17:30 - 18:30

Parkour 1: Tirsdag 18:30 - 19:30

Parkour 2: Tirsdag 19:15 - 20:30


Styrkerom Nye Åshall

Konkurransepartiet: Mandag 16:30 - 17:30


Tips til treningPåmelding

Påmelding til Ås turnforening skjer via Norges Idrettsforbund sitt medlemssystem. 

Følge lenken og søk etter 'Ås Turnforening'

Etter fullført registrering av foresatt og barn(ene) dere ønsker å melde inn i Ås Turnforening, vil styret melde barn(ene) inn i et av våre turnparti.  

Se mer informasjon under Påmelding og priser.

 Utmelding

Barnet er medlem til det blir meldt ut. 

Obs! Frist for utmelding:

Høstsemesteret: 15. august

Vårsemesteret:   15. januar

Utmelding gjøres vi dette skjemat:

Utmelding Ås Turn

Betaling

Faktura for treningsavgift og medlemskontingent vil fra høsten 2020 komme via NIF sitt nye medlemssystem. 

Bli med i Styret!

Frivillig arbeid i Ås Turnforening gir deg en mulighet til å bli kjent med barna, de andre foreldrene og trenerne, og det er sosialt og gøy i tillegg til å gi deg et innblikk i foreningsarbeid. Styrearbeid honoreres med reduserte treningsavgifter for dine barn. Styret velges på årsmøte som avholdes i mars hvert år. Foreningen er medlem i NIF (Norges Idrettsforbund).


Ås Turnforening drives av engasjerte foreldre gjennom styret i Ås turnforening som frivillig innsats som dugnadsarbeid.

Denne frivillige innsatsen er en svært viktig ressurs for Ås Turnforening, og er helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Det er alltid behov for at flere foreldre engasjerer seg i arbeidet til Ås turnforening slik at de arbeidsoppgaver som skal utføres kan fordeles på flere. Styrearbeid honoreres med reduserte treningsavgifter for dine barn. Styret velges på årsmøte som avholdes i mars hvert år. Foreningen er medlem i NIF (Norges Idrettsforbund).

Dersom du er interessert i å engasjere deg i styrearbeidet, så ta gjerne nærmere kontakt om dette, styret@asturn.no.