Velkommen til Ås Turnforening

Treningssted: Turnhallen og styrkerom i nye Åshallen

Turnhallen ligger i den nye Åshallen, ved Ås videregående skole. Gå inn hovedinngangen til hallen og fortsett rett frem til inngangen til turnhallen.

Adressen er Gamle Hogstvetvei 3, 1431 Ås.

Søk om stipend fra Ås kommunes fritidskasse

Ingen barn og unge skal måtte gi opp drømmene sine. Nå kan du søke om stipend fra Fritidskassa!

Fritidskassa skal bidra til å bekjempe utenforskap blant barn og unge (til og med fylte 18 år) ved å gi flere muligheten til å delta i fritidsaktiviteter.

Forenings- og lagstipendet er for lag og foreninger som søker om stipend for et medlem. Individstipendet er for foresatte som søker om stipend for sitt barn.

Mer informasjon her.

Bestill Ås Turn treningsjakker 

Fyll ut dette skjemaet for å bestille treningsjakke fra Ås Turn. Jakkene er svart og blå.

Ås Turnforening drives av engasjerte foreldre gjennom styret i Ås turnforening som frivillig innsats som dugnadsarbeid.

Vi organiserer turntreninger for barn i Ås og omeng i aldersgruppen 5-19 år. Barna fordeles mellom våre turnpartier; Lekeparti 1 (5-6 år) , Lekeparti 2 (6-7 år), Gøy i gymsal (7-9 år), Troppspartiene (9 - 14 år) og Konkurransepartiet 9-19 år). 


Følg oss på vår Facebook side! 

Treningstider

Vår 2023


Turnhallen i den nye Åshallen

        Lekeparti 1: Mandag 16:15 - 17:00

        Lekeparti 2: Mandag 17:15 - 18:00

        Gøy i Gymsal 1: Torsdag 16:15- 17:15

Gøy i Gymsal 2: Torsdag 17:30- 18:30

Troppsgymnastikk: Tirsdag 16:15 - 17.45

Troppsgymnastikk: Onsdag 16:30 - 17:45

Konkurransepartiet: Onsdag 18:00 - 20:00

Konkurransepartiet: Fredag 16:00 - 18:00


Styrkerom Nye Åshall

Konkurransepartiet: Mandag 17:00 - 18:00


Tips til treningPåmelding

Påmelding til Ås turnforening skjer via Norges Idrettsforbund sitt medlemssystem. 

Følge lenken og søk etter 'Ås Turnforening'

Etter fullført registrering av foresatt og barn(ene) dere ønsker å melde inn i Ås Turnforening, vil styret melde barn(ene) inn i et av våre turnparti.  

Se mer informasjon under Påmelding og priser.

 Utmelding

Barnet er medlem til det blir meldt ut. 

Obs! Frist for utmelding:

Høstsemesteret: 15. august

Vårsemesteret:   15. januar

Utmelding gjøres vi dette skjemat:

Utmelding Ås Turn

Betaling

Faktura for treningsavgift og medlemskontingent vil fra høsten 2020 komme via NIF sitt nye medlemssystem. 

Bli med i Styret!

Frivillig arbeid i Ås Turnforening gir deg en mulighet til å bli kjent med barna, de andre foreldrene og trenerne, og det er sosialt og gøy i tillegg til å gi deg et innblikk i foreningsarbeid. Styrearbeid honoreres med reduserte treningsavgifter for dine barn. Styret velges på årsmøte som avholdes i mars hvert år. Foreningen er medlem i NIF (Norges Idrettsforbund).


Ås Turnforening drives av engasjerte foreldre gjennom styret i Ås turnforening som frivillig innsats som dugnadsarbeid.

Denne frivillige innsatsen er en svært viktig ressurs for Ås Turnforening, og er helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Det er alltid behov for at flere foreldre engasjerer seg i arbeidet til Ås turnforening slik at de arbeidsoppgaver som skal utføres kan fordeles på flere. Styrearbeid honoreres med reduserte treningsavgifter for dine barn. Styret velges på årsmøte som avholdes i mars hvert år. Foreningen er medlem i NIF (Norges Idrettsforbund).

Dersom du er interessert i å engasjere deg i styrearbeidet, så ta gjerne nærmere kontakt om dette, styret@asturn.no.