Velkommen til Ås Turnforening

Ås Turnforening drives av engasjerte foreldre gjennom styret i Ås turnforening som frivillig innsats som dugnadsarbeid.

Vi organiserer turntreninger for barn i Ås og omeng i aldersgruppen 5-19 år. Barna fordeles mellom våre turnpartier; Lekeparti 1 (5-6 år) , Lekeparti 2 (6-7 år), Gøy i gymsal (7-9 år), Troppspartiene (9 - 14 år) og Konkurransepartiet 9-19 år).


Følg oss på vår Facebook side!

Viktige meldinger!

-- Postet 10 februar 2022 -Oppdatert 30. mars 2022

Innkalling til årsmøte i Ås turnforening 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Ås turnforening.

Årsmøtet avholdes onsdag 30.mars (19.00-21.00) på Ås stasjon. Det ønskes påmelding på deltakelse til e-post leder@asturn, merk emnefelt “påmelding til årsmøtet”. Om det blir mange deltakere blir vi å opplyse om større lokasjon til de påmeldte.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 21.mars til leder@asturn.no. Det ønskes at e-post merkes med “sak til årsmøtet” i emnefeltet og at saken kommer med sakspapirer.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på turnforeningens nettsider.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ås turnforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til foreningen. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Ås turnforening


-- Postet 5 januar 2022

Hvis du har meldt inn barn og ikke fått bekreftelse på tildelt plass nå i januar 2022. Send epost med barnets navn til medlem@asturn.no

Dokumenter til årsmøte 2022

Årsmelding for 2022.pdf
Saksliste til årsmøte i Ås Turnforening 2022.docx.pdf
Budsjettforslag 2022.pdf

Treningstider

Vår 2022


Brønnerud Skole

Lekeparti 1: Mandag 17:15 - 18:00

Lekeparti 2: Mandag 18:15 - 19:00

Gøy i Gymsal: Torsdag 17:50 - 18:50


Åshallen

Troppsgymnastikk: Tirsdag 16:15 - 17.45

Troppsgymnastikk: Onsdag 16:30 - 18:00

Konkurransepartiet: Onsdag 18:00 - 20:00

Konkurransepartiet: Fredag 16:00 - 18:00


Gymsal Ås Ungdomsskole

Konkurransepartiet: Mandag 16:00-17:00


Tips til trening


    • Ha hår i strikk, og ta minst mulig i ansiktet.

    • Gå gjerne på toalett hjemme før trening.

Påmelding

Påmelding til Ås turnforening skjer via Norges Idrettsforbund sitt medlemssystem.

Følge lenken og søk etter 'Ås Turnforening'

Etter fullført registrering av foresatt og barn(ene) dere ønsker å melde inn i Ås Turnforening, vil styret melde barn(ene) inn i et av våre turnparti.

Se mer informasjon under Påmelding og priser.

Utmelding

Barnet er medlem til det blir meldt ut.

Obs! Frist for utmelding:

Høstsemesteret: 10. juni

Vårsemesteret: 10. desember

Utmelding gjøres vi dette skjemat:

Utmelding Ås Turn

Betaling

Faktura for treningsavgift og medlemskontingent vil fra høsten 2020 komme via NIF sitt nye medlemssystem.

Bli med i Styret!

Frivillig arbeid i Ås Turnforening gir deg en mulighet til å bli kjent med barna, de andre foreldrene og trenerne, og det er sosialt og gøy i tillegg til å gi deg et innblikk i foreningsarbeid. Styrearbeid honoreres med reduserte treningsavgifter for dine barn. Styret velges på årsmøte som avholdes i mars hvert år. Foreningen er medlem i NIF (Norges Idrettsforbund).


Ås Turnforening drives av engasjerte foreldre gjennom styret i Ås turnforening som frivillig innsats som dugnadsarbeid.

Denne frivillige innsatsen er en svært viktig ressurs for Ås Turnforening, og er helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Det er alltid behov for at flere foreldre engasjerer seg i arbeidet til Ås turnforening slik at de arbeidsoppgaver som skal utføres kan fordeles på flere. Styrearbeid honoreres med reduserte treningsavgifter for dine barn. Styret velges på årsmøte som avholdes i mars hvert år. Foreningen er medlem i NIF (Norges Idrettsforbund).

Dersom du er interessert i å engasjere deg i styrearbeidet, så ta gjerne nærmere kontakt om dette, styret@asturn.no.

Dokumenter fra Ås Turnforening